พระราชทานอุปกรณ์การเรียน
     คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา รองประธานกรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม เป็นผู้แทนพระองค์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานอุปกรณ์การเรียนและเครื่องยังชีพสำหรับเด็กพิการและด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2554

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

มอบเกียรติบัตรนักเรียนจ่าการบุญ
     ดร.สมเกียรติ บุยรอด ผอ.สพม.39 มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนวงโยธวาทิตจ่าการบุญ ที่เข้าร่วมแข่งขันวงโยธวาทิตโลก ที่ประเทศเยอรมันนี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

เปิดการจัดกิจกรรม English Camp
    ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผอ.สพม. เขต39 เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม English Camp ครั้งที่ 2 ของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาโดยมีทีมวิทยากรจาก Language Service มาให้ความรู้และจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ระหว่างวันที่ 19-20 ม.ค. 2554

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

เปิดหีบเลือกตั้ง ก.ค.ศ.
    ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผอ.สพม.39 ประธานในการเปิดหีบเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาใน ก.ค.ศ.และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

เลือกตั้งกรรมการผู้แทนฯ ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นหน่วยเลือกตั้งกรรมการผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน และกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

 ร่วมเปิดงานวันครูจังหวัดพิษณุโลก
    ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมเปิดงานวันครู และมอบโล่เกียรติคุณแก่ครูผู้มีผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ในสังกัด ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ลากูน พิษณุโลก  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2554 

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
    ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมต้อนรับ นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พจ.เขต 2 และคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 8   ณ อาคาร 4  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

แสดงความยินดีกับ ผอ.สพม.41
    ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผอ.สพม.เขต39 คณะผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพม.39 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชาลี นาคเอี่ยม รองผอ.สพม.เขต39  ในการรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41(กำแพงเพชร-พิจิตร)  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

แถลงข่าวโครงการ”หนูน้อยจ้าวเวหา ทีวีไทย”
    ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผอ.สพม.เขต 39 เป็นประธานในงานแถลงข่าวโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค การแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ในโครงการ”หนูน้อยจ้าวเวหา ทีวีไทย”  โดยมีนายสุรินทร์ ฐิติปุญญา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นายธงชัย พงษ์ประพันธ์ ผอ.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ร่วมแถลงข่าว ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

ร.ร.วังมะด่านพิทยาคม ประเมินรับรองการเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 2 (ร.ร.ดีใกล้บ้าน)
    คณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินรับรองการเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 2 (ร.ร.ดีใกล้บ้าน) นำโดย ดร.อภิชาติ พุทธเจริญ ดร.อดิศักดิ์ จินดานุกูล นายสุวิทย์ ศรีเริงหล้า ศน.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง สพป.พิษณุโลก เขต 3 และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ร.ร.วังมะด่านพิทยาคม  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

สพม.39 มอบเครื่องซักผ้าเพื่อนำไปเป็นรางวัลของผู้มาร่วมจับฉลากกาชาด
    นายสุชน วีเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นตัวแทนมอบเครื่องซักผ้าเพื่อนำไปเป็นรางวัลของผู้มาร่วมจับฉลากกาชาด งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2554 โดยมี นางปิยธิดา เรืองจันทร์ นายกเหล่ากาชาด เป็นผู้รับมอบ    เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

สพม.39 อบรมเข้มยกระดับคุณภาพทั้งระบบ
    ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ โดยมีครูและผู้บริการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จำนวน 39 โรงเรียน จัดให้มีเวทีการนำเสนอนิทรรศการที่เป็นผลงาน Best Pactice ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน พิษณุโลก  เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2553

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

โรงเรียนธีรธาดา เข้าอวยพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เนื่องในวันคริสมาสต์และวันปีใหม่
    นายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่มัธยม เขต 39 ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนธีรธาดา จ.พิษณุโลก ในโอกาสเดินทางมาอวยพรเนื่องในวันคริสมาสต์และวันปีใหม่  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

สพม.39 ประชุมปฏิบัติการเตรียมการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา
    ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเตรียมการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ ในการอบรมครั้งนี้มีผู้บริหารและครูทุกกลุ่มสาระเข้าร่วมถึง 39 โรงเรียน ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

สพม.39 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 60 จ.เชียงราย
    ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) นำผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและนักเรียนในสังกัด ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่60 ที่จังหวัดเชียงราย  โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  เข้าร่วมกิจกรรม  เมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2553

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่พิษณุโลก
    พระราชทาน.....นายดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบผ้าห่มพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ชาวบ้าน และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จำนวน 710 คน   เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2553

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

     อุตรดิตถ์ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”

    ดร.สมกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 39 เข้ารวมงานพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยมีนายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” โดยได้สนับสนุนงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ในการก่อสร้างห้องสมุดฯ เป็นเงินงบประมาณ 8.8 ล้านบาท  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
    นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมเหล่าข้าราชการ ในสังกัด สพม.39 ได้ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี ของรัฐบาล เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการทุกระดับ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

สพม.39 ร่วมรับเสด็จฯ และจุดเทียนชัย 5 ธันวามหาราช
    ดร. สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   นำข้าราชการในสังกัด สพม.39 เข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเป็นประธานจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมวางพานพุ่ม เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ ลานเอนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    ดร. สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

สพม.39 จังหวัดอุตรดิตถ์  ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีถวายพระพร
    นายวันชาติ อ่วมแจง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 นำข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีถวายพระพรและในช่วงเย็นนำข้าราชการร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

    ดร. สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เข้าร่วมกิจกรรม “บอกรักพ่อที่ภูพิงค์” ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติตามรอยพระบาทที่ยาตรา โดยวุฒิสภาและภาคีสมาชิก ณ อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีพิธีกล่าวราช-สดุดี ถวายพระพรชัยมงคล พิธีมอบจักรยานให้เด็กนักเรียน และปล่อยขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติตามเส้นทางอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ –อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย – จังหวัดแพร่และลำปาง   เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

    ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้รับเกียรติเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศ ปี 2553 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกที่จัดขึ้นในงานประเพณี “มหัศจรรย์วันลอยกระทง” มีนายสุรินทร์ ฐิติปุญญา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน  ณ เวทีลอยน้ำสวนสาธารณะบึงราชนก   เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

    นายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานเปิดค่ายแข่งขันทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยมีผู้เข้ารวมอบรมในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 180 คน จาก 23 โรงเรียน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรที่มีคุณภาพทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับคณะวิทยากร ณ ทรัพย์ไพรวัลย์รีสอร์ท อ.วังทอง จ.พิษณุโลก   เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

    นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ออกพบปะครูและนักเรียน ตามโครงการพบผู้ว่าหน้าเสาธง ที่โรงเรียนดอนทองวิทยา จ.พิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมฝากแนวคิดให้กับนักเรียนในการปฏิบัติตน ทั้งทางด้านการเรียนการศึกษาหาความรู้ ว่าหากเป็นนักเรียน ต้องเรียนให้ได้ 3 วิชา ได้แก่วิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต ซึ่งจะเป็นผลดีแก่นักเรียนและจะได้นำไปเป็นแนวปฏิบัติ ในการใช้ชีวิตในโรงเรียน และในสังคมต่อไปในอนาคต   เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

    ดร.สมเกียรติ  บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   เข้าร่วมบวงสรวงพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนโอกาสจัดสร้างวัตถุมงคล รุ่น 1 บึงแก่งใหญ่ 111 ปี พิษณุโลกพิทยาคม  โดยการสนับสนุนจากสมาคมนักเรียนเก่าพิษณุโลกพิทยาคม ได้ดำเนินการ จัดสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขนาดความสูง 16.9 นิ้ว ลักษณะทรงยืนประทับ  เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระองค์ท่านและจัดหารายได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ณ ลานสักการะพระนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก   เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

    ดร.สมเกียรติ  บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จ.อุตรดิตถ์ ณ อาคารสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยมีนายสุธีร์ บัวพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลพิทยาคม ประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดอุตรดิตถ์ (สมป.) และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  ให้การต้อนรับ   เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

    ดร.สมเกียรติ  บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)  เดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  พิษณุโลก เขต 1เดินทางมาส่งที่อาคารสำนักงาน และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ให้การต้อนรับ   เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

    ดร.ช่วยชาติ  ตันตระกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.39 ประจำเดือนตุลาคม  ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคาร 5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2553

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

    นายชาลี  นาคเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  พิษณุโลก เขต 1 มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ ดร.ช่วยชาติ  ตันตระกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ในโอกาสรับตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) และได้มอบของที่ระลึกต่อให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2553

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

    ดร.ช่วยชาติ  ตันตระกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2554 โดยมี นายณรงค์  เพชรล้ำ  สำนักบริหารงานการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2553

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

    ดร.ช่วยชาติ  ตันตระกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2553 

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

    นายถวิล  ศรีวิชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2553 

>>>  ภาพกิจกรรม.....


 

   พิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารสพม.39

      ดร.ปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดป้ายอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553

>>>  ภาพกิจกรรม.....

 

 

   พิธีเปิดป้ายศูนย์ประสานงานฯ ศูนย์ที่ 38

      นายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดป้าย ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา  ศูนย์ที่ 38  เมื่อวันที่ 4 มิถนายน 2552

>>>  ภาพกิจกรรม.....

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

อาคารหอประชุม 101/27 พิเศษ  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000

webmaster@secondary39.go.th